Sıhhi TesisatTüm temiz su, atık su, drenaj, su yumuşatma, basınçlı pis su, yağmur vb. sistemlerin imalatı, cihaz ekipman temini, yerel standartlarda uygulaması,izolasyon test ve devreye alınması.