YangınSulu ve kuru sistem olarak sprinkler, yangın dolabı, drencher, hidrant hatları ve bunlarla ilgili teknik oda uygulamaları dahil yerel standartlarda imalatın yapılması, izolasyon test ve devreye alınması.